HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

/Posted by: chris

Welkom

Profiel  -  Vlaggenschepen  -  Criteria Beste jury, maak kennis met ons hoogheemraadschap! Hartelijk welkom op deze speciale website. U vindt hier informatie die in grote lijnen een beeld geeft van ons: het hoogheemraadschap van Schieland en...
/Posted by: art

Profiel: Organisatie

Ons profiel Wij staan voor onze waterverantwoordelijkheden - We gaan voor de waardering van inwoners en bedrijven Wij zijn een waterschap met een klein, maar zeer divers beheersgebied. Een combinatie van een metropoolregio en platteland. Wij...
/Posted by: art

Criterium 1: Uniek

Divers in eigenheid
 Onderscheidend vermogen Wij beheren een klein, maar zeer divers gebied. Ook de klimaatontwikkeling stelt ons voor grote uitdagingen. Dit alles eist maatwerk bij de benadering van onze omgeving en ons werk. Het is...
/Posted by: art

Criterium 2: Missiegedreven

Droge voeten en schoon water voor tevreden burgers en bedrijven HHSK werkt mét en vanúit de omgeving Wij werken al eeuwenlang vanuit onze missie 'Droge voeten en schoon water'. Dit zit in onze identiteit en komt...
/Posted by: art

Vlaggenschip 1: project Eendragtspolder

Samen voor meervoudig ruimtegebruik Voldoende ruimte voor meekoppelkansen Tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda ligt de Eendragtspolder. Een polder waar waterberging, natuur, recreatie en topsport zijn gecombineerd. Op ons initiatief heeft samenwerking met belanghebbenden geleid tot een...
/Posted by: art

Criterium 3: Effectief

Doelmatig We zoeken continu de balans tussen ambitie en realisme We leggen de lat hoog, maar niet te hoog. Opdat we onze ambities, de beloften naar de mensen en bedrijven in het gebied, ook echt...
/Posted by: art

Criterium 4: Ordelijk

Open, zorgvuldig, betrokken èn bevlogen De basis aantoonbaar op orde Ambities en voornemens uit ons coalitieakkoord, het Waterbeheerplan en het Bedrijfsplan zijn alleen te realiseren met een solide planning en beheersing van de benodigde financiële, personele...
/Posted by: art

Vlaggenschip 2: project AquaReUse

Duurzaam tuinbouwwater Van afvalwater naar gietwater De tuinbouwsector is grootgebruiker van water en belast bovendien het oppervlaktewater met lozingen. Wij zetten al jaren in op verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van lozingen. Doel is de...
Klant: Leo Ammerlaan, Tomatenteler Bleiswijk

“Een organisatie waar mensen worden gestimuleerd.”

/Posted by: art

Criterium 5: Lerend

In directe verbinding met de omgeving Wij moeten onszelf scherp houden Door frequent contact met onze klanten en directe terugkoppeling naar betrokkenen verbeteren we snel en doeltreffend onze dienstverlening. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om gedrag...
/Posted by: art

Criterium 6: Veerkrachtig

Onderzoeken, onderbouwen, ondernemen: daadkracht met lef Niet lullen, maar poetsen Klimaatverandering, bodemdaling en oprukkende verstedelijking dwingen ons veerkrachtig te zijn. Wij moeten op lange termijn denken en tegelijk op korte termijn doen. Omdat het steeds moeilijker...
/Posted by: art

Criterium 7: Betrokken

Maatschappelijk betrokken en duurzaam Ambitieus Voor ons betekent maatschappelijk betrokken zijn zeker niet alleen duurzaamheid binnen de eigen taak. Wij stoppen niet bij de grens van ons gebied en pakken onze rol en verantwoordelijkheid breed op. Duurzaamheid Geen...
/Posted by: art

Bibliotheek

Naslagwerken   Op deze plek vindt u de relevante documenten waaraan in de onderbouwing van de criteria wordt gerefereerd. Mist u iets? Meer info nodig? Neem dan contact op met: Wilma Windgassen strategisch adviseur concernstaf Telefoon: 06 46...
Klant: 200.000 Randstedelingen

200.000 Randstedelingen, 900 km dijk, 2.500 watergang, 200.000.000 kubieke meter afvalwater