HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

/Posted by: art

Criterium 1: Uniek

Divers in eigenheid
 Onderscheidend vermogen Wij beheren een klein, maar zeer divers gebied. Ook de klimaatontwikkeling stelt ons voor grote uitdagingen. Dit alles eist maatwerk bij de benadering van onze omgeving en ons werk. Het is...
/Posted by: art

Criterium 2: Missiegedreven

Droge voeten en schoon water voor tevreden burgers en bedrijven HHSK werkt mét en vanúit de omgeving Wij werken al eeuwenlang vanuit onze missie 'Droge voeten en schoon water'. Dit zit in onze identiteit en komt...
/Posted by: art

Criterium 3: Effectief

Doelmatig We zoeken continu de balans tussen ambitie en realisme We leggen de lat hoog, maar niet te hoog. Opdat we onze ambities, de beloften naar de mensen en bedrijven in het gebied, ook echt...
/Posted by: art

Criterium 4: Ordelijk

Open, zorgvuldig, betrokken èn bevlogen De basis aantoonbaar op orde Ambities en voornemens uit ons coalitieakkoord, het Waterbeheerplan en het Bedrijfsplan zijn alleen te realiseren met een solide planning en beheersing van de benodigde financiële, personele...
/Posted by: art

Criterium 5: Lerend

In directe verbinding met de omgeving Wij moeten onszelf scherp houden Door frequent contact met onze klanten en directe terugkoppeling naar betrokkenen verbeteren we snel en doeltreffend onze dienstverlening. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om gedrag...
/Posted by: art

Criterium 6: Veerkrachtig

Onderzoeken, onderbouwen, ondernemen: daadkracht met lef Niet lullen, maar poetsen Klimaatverandering, bodemdaling en oprukkende verstedelijking dwingen ons veerkrachtig te zijn. Wij moeten op lange termijn denken en tegelijk op korte termijn doen. Omdat het steeds moeilijker...
/Posted by: art

Criterium 7: Betrokken

Maatschappelijk betrokken en duurzaam Ambitieus Voor ons betekent maatschappelijk betrokken zijn zeker niet alleen duurzaamheid binnen de eigen taak. Wij stoppen niet bij de grens van ons gebied en pakken onze rol en verantwoordelijkheid breed op. Duurzaamheid Geen...