HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Vlaggenschip 2: project AquaReUse

Duurzaam tuinbouwwater

Van afvalwater naar gietwater

De tuinbouwsector is grootgebruiker van water en belast bovendien het oppervlaktewater met lozingen. Wij zetten al jaren in op verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van lozingen. Doel is de waterketen bij glastuinbouwbedrijven volledig te sluiten waardoor al het water binnen de bedrijven wordt hergebruikt. Dit streven is binnen de glastuinbouwsector algemeen aanvaard, maar nog niet gerealiseerd. En wat blijkt? Het kan!
Ilone Ammerlaan, mededirecteur van plantenkwekerij Leo Ammerlaan BV te Bleiswijk: “Zowel ons tuinbouwcluster als het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil het watergebruik verduurzamen. Samen met het waterschap, enkele deskundige partners en mijn collega-tuinders, zijn we er in geslaagd de waterkringloop in onze kassen voor een groot deel te sluiten.”
Het demonstratieproject AquaReUse laat onomstotelijk zien dat het mogelijk is. Voor een cluster van glastuinbouwbedrijven wordt het afvalwater op locatie gezuiverd en hergebruikt als gietwater in de kas. Ammerlaan: “Dat betekent dat we het gebruik van grondwater sterk kunnen verminderen.”
AquaReUse is daarmee binnen Europa een succesvol voorbeeldproject. Theo Cuijpers, beleidsadviseur bij ons waterschap: “Vanuit eigen land, uit Europa, maar ook alle andere werelddelen is er een groot aantal bezoeken aan ons project gebracht.” Het is nu wachten op de eerste navolging.
Overheid en bedrijfsleven hebben in dit project vanuit verschillende doelstellingen samengewerkt; betrokkenheid en kennis van de praktijk bleken essentieel. Doel voor ons was inspelen op toekomstige ontwikkelingen en bedreigingen, zoals de verminderde beschikbaarheid van zoetwater. De tuinders wilden een zekere beschikbaarheid van goed gietwater bij een vermindering van het gebruik van grondwater.
Het project vroeg om lef en dat hebben wij getoond. Toen de Europese Commissie in eerste instantie besloot dat de tuinders vanwege ongeoorloofde staatssteun het project niet zelf mochten ontwikkelen, hebben wij het initiatief naar ons toe getrokken. De tuinders mogen maar beperkt overheidssubsidies ontvangen, anders is sprake van staatssteun. Een waterschap heeft de zuiveringstaak en mag daarvoor wel subsidies ontvangen. Op basis van dit juridisch uitgangspunt zijn we doorgegaan met ontwikkelen, terwijl de Europese Commissie nog een uitspraak moest doen. Dat was niet zonder risico’s. De juridische procedure die zich daarna ontwikkelde heeft de Europese Commissie er toe aangezet om de mededingingsregels voor innovatieve projecten aan te passen en ruimer te beschouwen.
Daarnaast is nu voor het eerst een waterschap leverancier van bedrijfswater. Een bedrijfsmatige activiteit met de bijbehorende risico’s. Toch wordt vanuit het doel om waterketensluiting te initiëren en demonstreren hier invulling aan gegeven.
Het project vroeg om vertrouwen en dat is goed uitgepakt. Wij werden als Leadpartner alom aanvaard als een stabiele organisatie die vertrouwen geeft, transparant is en die de deskundigheid van partners en medewerkers waardeert. “Een organisatie waar mensen worden gestimuleerd om bij knelpunten juist door te gaan en oplossingen te zoeken, in plaats van weg te lopen,” aldus plantenkweker Ammerlaan.
www.aquareuse.nl
Bekijk op You Tube de uitleg met de kweker, duur: 4:31 minuten.

 


Theo Cuijpers, beleidsadviseur:
”Ik heb in Brussel gesproken met ambtenaren van de Europese Commissie over de nieuwe richtlijnen Circulaire economie. Deze richtlijnen zijn ook van belang voor andere innovatieve projecten die in onze regio lopen zoals RINEW.”

 

 

 

SNEL NAAR:

 

 • Client:Leo Ammerlaan
 • Categories:
 • Skills:
  • Betrokken
  • Effectief
  • Lerend
  • Missie-gedreven
  • Ordelijk
  • Uniek
  • Veerkrachtig
 • Project Url: