HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Vlaggenschip 3: project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Maatschappelijk verantwoord dijken versterken

Een dijk van een project

Om de bewoners van de Krimpenerwaard ook in de toekomst te verzekeren van droge voeten, moet de dijk langs de Hollandsche IJssel worden versterkt. De dijk is smal, is een belangrijke verkeersader en is intensief bebouwd met meer dan 800 woningen en bedrijfspanden. Hoe zorg je voor waterveiligheid zonder het leven en werken van tienduizenden omwonenden op zijn kop te zetten?
Om chaos, hoge kosten en grote overlast te voorkomen, trekken wij bij project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) alles uit de kast.
Het gaat om ongeveer tien kilometer Hollandsche IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak.
De aanpak van de versterking is in alle opzichten nieuw en innovatief. Wij betrekken bewoners en bedrijven actief bij de zoektocht naar de best passende oplossing. Meteen al bij de start bezochten driehonderd mensen onze kennismakingsavonden. Daarna gingen we tijdens een wekelijks ‘inloopspreekuur’ bij een kop koffie met elkaar in gesprek. Bewoners kregen informatie van ons en zij konden onze kennis verder aanvullen. We hebben met behulp van satellieten en grondig archiefwerk 800 panden ingemeten. Daarna heeft meer dan vijftig procent van de pandeigenaren onze dossiers verder aangevuld met eigen kennis.
Er zijn zowel meerdere eigen afdelingen als externen bij ons projectteam betrokken. Om die reden besteden we expliciet aandacht aan de onderlinge samenwerking. Om tunnelvisie bij deze professionals te voorkomen, werkt het projectteam als een lerende organisatie. Zo kunnen teamleden zich ook los van functie in de organisatie verder ontwikkelen vanuit hun persoonlijke competenties en talenten.
Een speciaal ontwikkelde app vergemakkelijkt de interactie tussen de teamleden. Zij evalueren met de app iedere gezette stap. Direct na het invullen wordt duidelijk welke succesfactoren onderbelicht blijven en of interventie nodig is. Circa 20 medewerkers uit verschillende afdelingen zorgen inmiddels voor continuïteit, kwaliteit en kennisdeling.

Zoden aan de dijk

Ook technisch wordt deze versterking volstrekt anders. Voorheen werd het zekere voor het onzekere genomen: hoe hoger en breder de dijk, hoe beter. Nu wordt eerst gekeken naar de werkelijke sterkte van de dijk. Die kan in sommige gevallen sterker zijn dan we denken. Bijvoorbeeld als we aanwezige buitendijkse gebieden meerekenen in de sterkte. Dat werd tot nu toe niet gedaan omdat we deze extra veiligheid niet goed konden aantonen. Daarnaast is extra onderzoek gedaan naar de opbouw van de bodem onder de dijk. De uitkomsten stoppen we in een unieke supercomputer met veel rekenkracht die in Delft bij het kennisinstituut Deltares staat. Project KIJK is het eerste dijkproject in Nederland dat dit doet. Zo proberen we ‘slankere dijken’ te ontwikkelen die net zo veel (of meer!) veiligheid bieden als de ‘oude dikke dijken’.
Tenslotte wordt ook het beheren van de waterstand in de Hollandsche IJssel door ons meegenomen bij het dimensioneren van de dijk. In deze getijdenrivier is de waterstand te reguleren via het sluitregime van de stormvloedkering tussen Krimpen en Capelle. Door bij een stormvloed de kering eerder te sluiten, kan dit op kritische locaties wel 30 cm aan dijkhoogte schelen.
Onze integrale benadering is nieuw voor het realiseren van de waterveiligheidsopgave in Nederland. Wij denken hiermee duurzame waterveiligheid te realiseren met minder hak-en-breekwerk, lagere kosten en minder overlast in de streek.
Onderstaand filmpje kwam tot stand in samenwerking met de bewoners van de IJsseldijk en vertelt het verhaal van de ‘beleving’ die zij bij de dijk hebben.

 


Jasper Tamboer, projectmanager KIJK:
”Dit project vraagt een topprestatie om het tot een succes te maken. Het projectteam bestaat voor het grootste deel uit vaste medewerkers om continuïteit te borgen en kwaliteit te behouden.”

 

 

 

SNEL NAAR:

 

 

 

 • Client:Bewoners Krimpenerwaard
 • Categories:
 • Skills:
  • Betrokken
  • Effectief
  • Lerend
  • Missie-gedreven
  • Ordelijk
  • Uniek
  • Veerkrachtig
 • Project Url: