HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Profiel: Organisatie

Ons profiel

Wij staan voor onze waterverantwoordelijkheden – We gaan voor de waardering van inwoners en bedrijven

Wij zijn een waterschap met een klein, maar zeer divers beheersgebied. Een combinatie van een metropoolregio en platteland. Wij hebben te maken met veel verschillende belangen op een klein oppervlak. Dit maakt ons werk iedere dag weer uitdagend.
Ons gebied kent opvallende karakteristieken:
  • De diepste polder van Europa (meer dan 6,5 meter onder zeeniveau)
  • Het sterkst verstedelijkt gebied van Nederland (met in Rotterdam 172 nationaliteiten)
  • Economisch sterk ontwikkeld (mainport, greenport, glastuinbouw, melkveehouderij)
Zie ook onze kerncijfers 2016.

Op weg naar 2021

Wij staan voor doelmatig en duurzaam waterbeheer in directe relatie met onze omgeving (Waterbeheerplan 2016-2021). Elke centimeter in ons beheersgebied is bezet en gewild. Ook ons werk vraagt ruimte. Ruimte die wij vragen van anderen of delen met anderen. Ons stedelijke gebied is zeer dichtbevolkt en er zijn veel bedrijven gevestigd. Het grenst aan veenweidegebied waar bodemdaling een issue is. Het is de groene long van het stedelijk gebied en heeft bovendien een agrarische functie.
Terwijl klimaatverandering het steeds moeilijker maakt om onze taak succesvol uit te voeren, vindt onze omgeving de noodzaak van waterbeheer niet (meer) vanzelfsprekend. Met andere woorden: terwijl het belang toeneemt, neemt de fysieke en sociale ruimte af. Wij reageren daar op door niet de uitvoering van onze taak centraal te stellen, maar de mensen en bedrijven waar wij het voor doen. Wij hebben dit verwoord in ons organisatiedoel:
“In 2021 is Schieland en de Krimpenerwaard het waterschap met de meest tevreden burgers en bedrijven”
Wij gaan dit doel bereiken door op drie aspecten te excelleren:
   1. Duurzame uitvoering van onze primaire taak,
   2. Zorg voor aanvaardbare tarieven,
   3. Werkgeverschap waarbij betrokken en bevlogen medewerkers met plezier werken en goed kunnen presteren.
In ons Bedrijfsplan 2016-2021 staat hóe wij dit gaan realiseren. In onze visie leggen we de verbinding tussen de missie, het gewaagde doel en onze kernwaarden Open, Zorgvuldig en Betrokken en de kernkwaliteiten Maatschappelijke Betrokkenheid en Daadkracht met Lef.

Samenwerken voor droge voeten en schoon water

Wij hebben mooie relaties opgebouwd en met hen gezamenlijke projecten in voorbereiding en uitvoering. Wij zoeken naar momenten en vormen om het belang van waterbeheer onder de aandacht van onze inwoners en bedrijven te brengen. Wij verbeteren meetbaar onze klantgerichtheid. Een recent onderzoek naar het waterbewustzijn bij onze inwoners en waardering voor onze organisatie wijst uit dat ons startpunt al op een 7,5 ligt. Dat is mooi, dat willen wij vasthouden en versterken door de groep die ons kent en waardeert steeds groter te maken. Niet als doel op zich, maar wel omdat waterbeheer niet beperkt kan blijven tot een taak van de overheid. Als we ook in de toekomst onze voeten droog en het water schoon willen houden, zal waterbeheer een opdracht voor ons allemaal moeten zijn.

 


”Elke centimeter in ons beheersgebied is bezet en gewild.”

 

 

 

 

 

 

SNEL NAAR:

 

 • Categories:
 • Skills:
  • Betrokken
  • Effectief
  • Lerend
  • Missie-gedreven
  • Ordelijk
  • Uniek
  • Veerkrachtig