HHSK2017 HHSK2017

HANDIG:

Bezoeken

Maasboulevard 123 * 3063 GK Rotterdam

bellen & mailen

Telefoon: 010 45 37 200 * E-mail: info@hhsk.nl

schrijven

Postbus 4059 * 3006 AB Rotterdam

Criterium 6: Veerkrachtig

Onderzoeken, onderbouwen, ondernemen: daadkracht met lef

Niet lullen, maar poetsen

Klimaatverandering, bodemdaling en oprukkende verstedelijking dwingen ons veerkrachtig te zijn. Wij moeten op lange termijn denken en tegelijk op korte termijn doen. Omdat het steeds moeilijker wordt om ons gebied droog en schoon te houden, moeten wij verduurzamen. Hierdoor durven wij ingrijpende projecten op een andere manier aan te pakken. Tegelijk stimuleren wij burgers en bedrijven ook zelf verantwoordelijkheid voor klimaatinitiatieven te nemen. Door de samenwerking die hiermee gepaard gaat, ontstaat er begrip en draagvlak voor actie. Zeker in Rotterdam (‘niet lullen, maar poetsen’) wordt niet eindeloos gewikt en gewogen. We trekken al jaren samen op voor droge voeten en schoon water in de stad.
Veerkrachtige organisatie
Onze organisatie is open en informeel. We hebben korte lijnen tussen management, directie en bestuur. Dat maakt dat wij flexibel en snel kunnen reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Bij een veerkrachtige organisatie hoort ook een toekomstbestendig personeelsbestand. Wij willen niet alleen voldoende divers zijn qua leeftijdsopbouw, man/vrouw-verhouding en dergelijke, maar ook de vaardigheden hebben van de professionals van morgen. Wij anticiperen daarop met strategische personeelsplanning. Er komen maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen op ons af (kunstmatige intelligentie) die nieuwe eisen aan onze mensen stellen. Daarom laten wij onze onderhoudsmensen zichzelf ontwikkelen en kunnen zij op grond van praktijkervaring hun MBO-papieren halen. Daarnaast hebben wij de werkervaring van tien medewerkers laten wegen in een EVC-traject (Erkenning Verworven Competenties). Dit gaf hen beter inzicht in hun competenties en mogelijkheden. Het resultaat is dat vijf deelnemers zich verder gaan ontwikkelen. En tenslotte blijven trainees graag bij ons werken, zij zorgen voor jonge instroom.
Klimaatveerkracht
Doordat het klimaat verandert, komt
wateroverlast door hevige buien steeds vaker voor. In het centrum van Rotterdam lopen dan door de omvangrijke verharding en het beperkte open water de riolen over in de singels. Die raken vol en vervuild, het vieze water stroomt over straat en komt in kelders of tuinen terecht. Naast hevige regenbuien zullen er ook vaker perioden komen met droogte en hitte. De stad snakt dan naar water. In Rotterdam lossen wij dit samen met de gemeente en andere gebiedspartners op door de stad leefbaarder en weerbaarder te maken tegen extreem weer. Voorbeelden zijn de waterpleinen Benthemplein en Frederiksplein, de ondergrondse Museumparkberging en de Kruispleinberging en de ‘Klimaatbestendige Agniesebuurt’.

Jong geleerd, is oud gedaan. Al op school betrekken we leerlingen bij watervraagstukken. Bewoners en bedrijven stimuleren we om vaker zelf initiatief te nemen. Zij kunnen hun huis, bedrijf en tuin beter bestand maken tegen hoosbuien, droogte en hitte. Met meer groen en minder tegels  houden zij het hemelwater langer vast zodat het riool minder snel overbelast raakt. Ook relatief eenvoudige zaken als regentonnen, geveltuinen of een ‘groen’ dak dragen effectief bij aan een toekomstbestendige leef- en werkomgeving. In het Oude Westen is dit een groot succes. Bewoners en ondernemers kennen hun wijk of straat het beste en hebben bovendien specifieke wensen over hoe klimaatbestendigheid er uit kan zien. Samen met de gemeente Rotterdam ondersteunen en stimuleren wij de initiatieven met inhoudelijk advies, financiering en hulp bij de uitvoering. Daardoor is in het Oude Westen de afgelopen jaren al zeven keer met succes waterberging geïntegreerd in een aantrekkelijke buitenruimte.
Innovatieveerkracht
Veerkracht halen wij ook uit innovatie. Sprekende voorbeelden zijn de vlaggenschipprojecten Eendragtspolder (meervoudig ruimtegebruik) en AquaReUse (grootschalig hergebruik van afvalwater in de glastuinbouw). Bij vlaggenschip dijkversterkingsproject KIJK geeft intensief grondonderzoek antwoord op de vraag wat de ‘echte’ in plaats van de ‘theoretische’ sterkte van de dijk is. Hierdoor worden de onzekerheden kleiner en kunnen we wellicht minder ingrijpend versterken met minder impact op de omgeving. Een recent voorbeeld
van technologische innovatie is het project Themista. Daar wordt met nieuwe technieken de vergisting van slib uit afvalwater gemaximaliseerd voor de productie van biogas.
Veerkracht bij incidenten en calamiteiten
Schade of overlast beperken is één van onze kernactiviteiten. Veerkracht betekent voor ons dus ook voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten. Ons crisisbeheersingsteam is 24 uur per etmaal alert en paraat. Eind juni 2016 is in ons beheergebied in een korte periode veel neerslag gevallen. Door meteen onze nieuwe waterbergingscapaciteit te benutten, is ruimte in rioleringssystemen gecreëerd. Daarnaast verlaagden we preventief de waterstanden en werden er op kritische plekken noodpompen ingezet. Met deze effectieve maatregelen hebben we (ernstige) wateroverlast kunnen voorkomen. Toen begin 2017 hoogwater werd verwacht, is meteen de crisisorganisatie ingezet. Zij begon snel en multidisciplinair te schakelen. Dat zorgde ervoor dat alle benodigde disciplines beschikbaar en goed voorbereid aan de slag gingen. Deskundigen op het gebied van waterkeringen, watersystemen, communicatie en crisisbeheersing bekeken als één team integraal alle mogelijke scenario’s. Dat lukt ons goed, omdat wij jaarlijks meerdere keren dit soort scenario’s te oefenen. Elke oefening levert nieuwe informatie op waarmee we nog beter kunnen anticiperen op incidenten.

 

 


Manon de Vries, trainee waterschapstalent, nu in dienst:
Het traineeship heeft mij in twee jaar tijd naar drie waterschappen gebracht. Ik krijg volop de ruimte om bij te dragen aan de prachtige ambities van dit waterschap. Dat geeft mij een goed gevoel.”

 

 

 

SNEL NAAR: